TỨ TRỤ và luận đoán tuổi theo TỨ TRỤ

          Vâng như Kinh
Dịch Diễn Giải có đề cập tới và nhiều cuốn sách về Phong thuỷ và Bát tự khác định
nghĩa thì chúng ta được biết Bát tự hay còn gọi là Tứ trụ, gồm các Trụ như: 1- Năm
sinh, 2- Tháng sinh, 3- Ngày sinh , 4- Giờ sinh của một con người, qua đó xác định
các hình thái xung, hợp, hoá qua các hoa giáp can chi tiềm ẩn ngủ hành của các
trụ và các cách tính sao của môn Kinh Dịch để xét đoán vận mệnh của một con người.

          Bằng cách này
các bạn có thể xác định vận mệnh của mình qua Tứ trụ, hoặc xét đoán các vận mệnh
chưa tốt và hoàn thiện bổ xung cho chúng trong quá trình sinh sống cũng như Đặt
tên hay sở thích trang phục để bổ trợ và điều hoà mệnh tuổi của mình qua Tứ trụ.

          Ví
dụ: – Sinh 0h30 phút ngày 25/12/1980

– Năm Canh
thân- Tháng Mậu tý- Ngày Nhâm thân- Giờ Canh tý (Mạc tý)

Năm: Canh thân           KIM – KIM

Tháng: Mậu tý              THỔ – THUỶ

Ngày: Nhâm thân         THUỶ – KIM

Giờ: Canh tý                 KIM – THUỶ

Bát tự thiếu ngủ hành hoả – mộc.

Tại đây chúng ta cần xét đoán vị
trí trụ của mình tức can ngày và đối xứng độ xung khắc với các trụ còn lại, để
biết kết quả.

Trụ

Can

Giờ sinh

Ngày sinh

Tháng sinh

Năm sinh

Con cái

Ta

Cha, mẹ

Tổ tiên

Chi


Vợ (chồng)

Anh, em, bạn bè

Phúc đức


 THAM KHẢO VỀ NGŨ HÀNH CỦA CAN, CHI:

Ngũ hành của Thiên Can:

Giáp, Ất thuộc Mộc

Bính, Đinh thuộc Hỏa

Mậu, Kỷ thuộc Thổ

Canh, Tân thuộc Kim

Nhâm, Quý thuộc Thủy

Ngũ hành của Địa Chi:

Hợi, Tý thuộc Thủy

Dần, Mão thuộc Mộc

Tị, Ngọ thuộc Hỏa

Thân, Dậu thuộc Kim

Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thuộc Thổ

Ngoài cách tính cơ bản về mặt sinh, khắc, hoá, hợp trong Can Chi của mỗi trụ tuổi để xét đoán, thì chúng ta cần ứng dụng thêm các phương pháp coi Sao hạn trong Tứ trụ để xét đoán một cách kỹ lưỡng hơn.

Chi tiết về dịch vụ xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ.
Đ/c: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0314521370.
Điện thoại: – 0929.17.27.86.
Email: ngoctuan.tdg@gmail.com.
Website: https://thamdinhgia.net

Dịch Vụ của chúng tôi:
Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá động Sản
Thẩm định giá máy móc thiết bị
Thẩm định dự án đầu tư
Thẩm định giá tri doanh nghiệp
Thẩm Định Giá tài sản vô hình
Thẩm định giá dự toán gói thầu
Thẩm Định Giá Dự toán, dự án xây dựng
Thẩm định giá trang thiết bị y tế
Thẩm định giá Xử lý nợ
Thẩm định giá nhà xưởng
Thẩm định giá đầu tư
Thẩm định giá tài chính định cư
Thẩm định giá tài chính du lịch
Thẩm định giá tài chính du học