Mục đích của định giá tài sản

Mục đích định giá tài sản phản ánh nhu cầu sử dụng tài sản cho một công việc nhất định. Mục đích của định giá quyết định đến mục đích sử dụng tài sản vào việc gì. Nó phản ánh những đòi hỏi vè mặt lợi ích mà tài sản cần tạo ra cho chủ thế trong mỗi công việc hay giao dịch được xác định. Trong nền kinh tế thị trường, mục đích của định giá tài sản thường là:

–          Xác định giá trị tài sản để chuyển giao quyền sở hữu:

+        Giúp người bán xác định giá bán có thể chấp nhận được

+        Giúp người mua quyết định giá mua

+        Thiết lập cơ sở trao đổi tài sản này với tài sản khác

–          Xác định giá trị tài sản cho mục đích tài chính – tín dụng:

+        Sử dụng tài sản cho cầm cố, thế chấp

+        Xác định giá trị hợp đồng bảo hiểm tài sản

–          Xác định giá trị tài sản để phát triển và đầu tư:

+        So sánh với các cơ hội đầu tư khác

+        Quyết định khả năng đầu tư

–          Xác định giá trị tài sản trong DN:

+        Lập BCTC, xác định giá thị trường của vốn đầu tư.

+        Xác định giá trị DN

+        Mua bán, hợp nhất, thanh lý các tài sản của công ty

+        Có phương án xử lý sau khi cải cách DNNN

–          Xác định giá trị tài sản nhằm đáp ứng các yêu cầu pháp lý:

+        Tìm ra giá trị tính thuế hàng năm

+        Xác định giá trị bồi thường khi Nhà nước thu hồi tài sản

+        Tính thuế khi một tài sản được bán hoặc để thừa kế

+        Để tòa án ra quyết định phân chia tài sản khi xét xử

+        Xác định giá sàn phục vụ đấu thầu, đấu giá tài sản công

+        Xác định già sàn phục vụ phát mãi tài sản bị tịch thu, xung công quỹ.

Mục đích định giá là yêu tố quan trọng, mang tính chủ quan, ảnh hưởng quyết định tới việc xác định các tiêu chuẩn về giá trị, lựa chọn phương pháp định giá thích hợp. Chính vì vậy, thẩm định viên cần phải xác định và thỏa thuận với khách hàng ngay từ đầu về mục đích của việc định giá, trước khi xét đến các yếu tố có tính khác quan tác động đến giá trị tài sản mục tiêu.

Chi tiết về dịch vụ xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ.
Đ/c: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0314521370.
Điện thoại: – 0929.17.27.86.
Email: [email protected].
Website: https://thamdinhgia.net

Dịch Vụ của chúng tôi:
Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá động Sản
Thẩm định giá máy móc thiết bị
Thẩm định dự án đầu tư
Thẩm định giá tri doanh nghiệp
Thẩm Định Giá tài sản vô hình
Thẩm định giá dự toán gói thầu
Thẩm Định Giá Dự toán, dự án xây dựng
Thẩm định giá trang thiết bị y tế
Thẩm định giá Xử lý nợ
Thẩm định giá nhà xưởng
Thẩm định giá đầu tư
Thẩm định giá tài chính định cư
Thẩm định giá tài chính du lịch
Thẩm định giá tài chính du học

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.