Lâm Đồng công bố mức giá trần dịch vụ thẩm định giá đất
 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa công bố mức giá trần để làm cơ sở tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu cung cấp dịch vụ thẩm định giá khi xác định giá đất.
Lâm Đồng công bố mức giá trần làm cơ sở xác định giá đất. Ảnh minh họa: Đặng Tuấn – TTXVN

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa công bố mức giá trần để làm cơ sở tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu cung cấp dịch vụ thẩm định giá khi xác định giá đất, làm cơ sở tính tiền, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với bất động sản có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên.

Theo Quyết định số 1017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng, mức giá trần dịch vụ thẩm định giá đất làm cơ sở tính tiền, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với bất động sản có giá trị từ 10 tỷ đồng được tính như sau: tài sản trị giá 10 tỷ đồng có giá trần thuê dịch vụ thẩm định giá là 14 triệu đồng; tài sản trị giá 15 tỷ đồng có giá trần thuê dịch vụ thẩm định giá 21 triệu đồng; đều bằng 14% giá trị tài sản thẩm định.

Tài sản trị giá 20 tỷ đồng có giá trần thuê thẩm định giá là 25,2 triệu đồng; tài sản trị giá 25 tỷ đồng là 31,5 triệu đồng; tài sản trị giá 30 tỷ đồng, mức giá trần thuê thẩm định là 37,8 triệu đồng; đều bằng 12,6% giá trị tài sản.
Đối với tài sản trị giá 35 tỷ đồng, giá trần thuê dịch vụ thẩm định giá là 39,2 triệu đồng; tài sản trị giá 40 tỷ đồng, giá trần thuê thẩm định là 44 triệu đồng; đều bằng 11,2% giá trị tài sản thẩm định. Tài sản trị giá 45 tỷ đồng có giá trần thuê thẩm định là 46,5 triệu đồng, với tài sản trị giá 50 tỷ đồng, mức giá trần là 49 triệu đồng; đều bằng 9,8% giá trị tài sản thuê thẩm định giá.

Đối với tài sản trên 50 tỷ đồng, định mức thu tiền dịch vụ thẩm định giá bằng 9,8% cộng với 7% phần tăng thêm của giá trị tài sản thuê thẩm định giá, nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng.
Căn cứ mức giá trần nêu trên, cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng phương án giá đất cụ thể đàm phán, thỏa thuận và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn. Trường hợp trên lô, thửa đất có giá trên 50 tỷ đồng nhưng không thỏa thuận được mức giá dịch vụ tối đa 100 triệu đồng, cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng phương án giá đất xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính có ý kiến báo cáo UBND tỉnh phê duyệt trước khi thực hiện.
Những năm gần đây, Lâm Đồng là địa phương có nhiều dự án được các nhà đầu tư quan tâm, đến sang nhượng quyền sử dụng đất, thuê đất, thuê mặt nước để đầu tư các dự án dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao…

Vì vậy, việc phê duyệt mức giá trần để làm cơ sở tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu cung cấp dịch vụ thẩm định giá khi xác định giá đất sẽ là khung pháp lý để các đơn vị cung cấp dịch vụ này hoạt động ổn định, theo đúng quy định của pháp luật…/.

Chi tiết về dịch vụ xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ.
Đ/c: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0314521370.
Điện thoại: – 0929.17.27.86.
Email: ngoctuan.tdg@gmail.com.
Website: https://thamdinhgia.net

Dịch Vụ của chúng tôi:
Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá động Sản
Thẩm định giá máy móc thiết bị
Thẩm định dự án đầu tư
Thẩm định giá tri doanh nghiệp
Thẩm Định Giá tài sản vô hình
Thẩm định giá dự toán gói thầu
Thẩm Định Giá Dự toán, dự án xây dựng
Thẩm định giá trang thiết bị y tế
Thẩm định giá Xử lý nợ
Thẩm định giá nhà xưởng
Thẩm định giá đầu tư
Thẩm định giá tài chính định cư
Thẩm định giá tài chính du lịch
Thẩm định giá tài chính du học

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.