Xin hỏi có quy định nào quy định khi thẩm định giá giá dự toán, giá gói thầu phải thực hiện thẩm định giá gói thầu hay thẩm định giá đơn giá hay không???

Hỏi: Hiện nay, khi thuê dịch vụ thẩm định giá, giá dịch vụ được tính theo tổng giá trị gói thầu, xin hỏi có quy định nào quy định khi thẩm định giá giá dự toán, giá gói thầu phải thực hiện thẩm định giá gói thầu hay thẩm định giá đơn giá để giảm chi phí thuê dịch vụ thẩm định giá hay không???

Trả lời: Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp
– Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 58/2016/TT-BTC quy định: Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu là việc tiến hành kiểm tra, đánh giá các nội dung theo quy định tại các ; Điều 9 Nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Điều 10 Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ; Điều 11: Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu của từng gói thầu hướng dẫn tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC. Theo đó, cơ quan, tổ chức, bộ phận được giao thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải tiến hành kiểm tra, đánh giá giá gói thầu.
– Theo Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 58/2016/TT-BTC hướng dẫn khi lập và xác định giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần căn cứ vào ít nhất một trong các tài liệu sau:
“+ Giá hàng hoá cần mua của ít nhất 3 đơn vị cung cấp hàng hóa khác nhau trên địa bàn để làm căn cứ xác định giá gói thầu; trong trường hợp không đủ 03 đơn vị trên địa bàn có thể tham khảo trên địa bàn khác đảm bảo đủ 03 báo giá;
+ Dự toán mua sắm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (gồm: chủng loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ, số lượng, đơn giá hoặc toàn bộ dự toán được bố trí để mua sắm một loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ trong năm);
+ Kết quả thẩm định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định giá tài sản, doanh nghiệp thẩm định giá đối với các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ phải thẩm định giá theo quy định của Luật giá;
+ Giá thị trường tại thời điểm mua sắm được tham khảo từ thông tin chính thống do các nhà cung cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam công bố được khai thác qua mạng Internet;
+ Giá của gói thầu mua sắm loại hàng hoá tương tự trong thời gian trước đó gần nhất, tối đa không quá 30 ngày.
Trường hợp gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt thì ghi rõ giá ước tính cho từng phần trong giá gói thầu.”
Như vậy, kết quả thẩm định giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ chỉ là một trong các căn cứ để lập giá gói thầu; tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 không quy định bắt buộc phải có thẩm định giá và cũng không quy định việc thẩm định giá một đơn vị hàng hóa (đơn giá) hay nhiều đơn vị hàng hóa (có khối lượng cụ thể) có tiêu chuẩn kỹ thuật giống nhau nhưng cơ quan, tổ chức, bộ phận được giao thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải tự tiến hành kiểm tra, đánh giá các nội dung theo quy định tại các điều 9, 10, 11 Thông tư này, bao gồm cả giá gói thầu.

Chi tiết về dịch vụ xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ.
Đ/c: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0314521370.
Điện thoại: – 0929.17.27.86.
Email: ngoctuan.tdg@gmail.com.
Website: https://thamdinhgia.net

Dịch Vụ của chúng tôi:
Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá động Sản
Thẩm định giá máy móc thiết bị
Thẩm định dự án đầu tư
Thẩm định giá tri doanh nghiệp
Thẩm Định Giá tài sản vô hình
Thẩm định giá dự toán gói thầu
Thẩm Định Giá Dự toán, dự án xây dựng
Thẩm định giá trang thiết bị y tế
Thẩm định giá Xử lý nợ
Thẩm định giá nhà xưởng
Thẩm định giá đầu tư
Thẩm định giá tài chính định cư
Thẩm định giá tài chính du lịch
Thẩm định giá tài chính du học

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.