Thành lập doanh nghiệp thẩm định giá cần có những điều kiện như thế nào?

Tôi muốn hỏi theo quy định của pháp luật muốn thành lập doanh nghiệp thẩm định giá cần có những điều kiện như thế nào?

Tóm tắt câu hỏi:

Xin chào luật sư! Tôi có một trường hợp như sau, mong nhận được sự tư vấn của luật sư! Tôi muốn hỏi muốn thành lập doanh nghiệp thẩm định giá cần có những điều kiện như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau: 

Doanh nghiệp thẩm định giá phải được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật doanh nghiệp. Theo khoản 1 Điều 38 và Điều 39 Luật giá năm 2012 quy định các loại hình doanh nghiệp sau:

– Công ty cổ phần;

– Công ty trách nhiệm hữu hạn (một thành viên, hai thành viên trở lên);

– Công ty hợp danh;

– Doanh nghiệp tư nhân.

Như vậy, muốn trở thành doanh nghiệp thẩm định giá thì trước tiên các tổ chức, cá nhân phải có đủ các điều kiện về thành lập, hoạt động của từng loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân này còn phải có đủ các điều kiện quy định tại Điều 39 Luật giá 2012, cụ thể như sau:

Có từ 3 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp. Vậy, chủ doanh nghiệp tư nhân thẩm định giá phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp; một thẩm định viên về giá chỉ được làm chủ một doanh nghiệp thẩm định giá tư nhân. Có ít nhất 2 thành viên hợp danh của công ty thẩm định giá hợp danh phải là thẩm định viên về giá có đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp; một thẩm định viên về giá chỉ được làm thành viên hợp danh của một công ty thẩm định giá hợp danh.

Có đăng ký cung cấp hoạt động tư vấn thẩm định giá, các hoạt động có chức năng thẩm định giá với cơ quan đăng ký kinh doanh và doanh nghiệp thẩm định giá được hoạt động khi Bộ tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp thẩm định giá phải duy trì và đảm bảo các điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; không sửa chữa, tẩy xóa nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; không cho thuê, cho mượn, cầm cố, mua bán, chuyển nhượng và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá vào các mục đích khác mà pháp luật cấm hoặc không quy định; chịu sự kiểm tra, thanh tra và chấp hành quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đảm bảo điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và việc sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá (khoản 1 Điều 5 Thông tư số 38/2014/TT-BTC).

Bên cạnh đó, Điều 43 Luật giá quy định việc thành lập và hoạt động của tổ chức thẩm định giá nước ngoài (có đủ điều kiện theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan) thực hiện theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật liên quan; cùng với đó chính Chính phủ quy định hình thức, phạm vi cung cấp dịch vụ thẩm định giá của các tổ chức thẩm định giá nước ngoài.

Theo quy định tại Điều 21 nghị định 89/2013/NĐ-CP, tổ chức thẩm định giá nước ngoài được thành lập, hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm định giá hợp pháp tại nước sở tại thì được góp vốn với doanh nghiệp thẩm định giá Việt Nam để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần để kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tại Việt Nam. Tỷ lệ vốn góp của tổ chức thẩm định giá nước ngoài tối đa là 35% vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần ; người đại diện của tổ chức thẩm định giá nước ngoài không được tham gia góp vốn vào doanh nghiệp thẩm định giá đó với tư cách cá nhân và không được là đại diện của tổ chức góp vốn thành lập doanh nghiệp thẩm định giá khác (Điều 18 nghị định 89/2013/NĐ-CP)

Như vậy để thành lập doanh nghiệp thẩm định giá bạn cần đáp ứng cơ bản những điều kiện trên.

Hy vọng rằng sự tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của bạn.

 

Chi tiết về dịch vụ xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ.
Đ/c: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0314521370.
Điện thoại: – 0929.17.27.86.
Email: ngoctuan.tdg@gmail.com.
Website: https://thamdinhgia.net

Dịch Vụ của chúng tôi:
Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá động Sản
Thẩm định giá máy móc thiết bị
Thẩm định dự án đầu tư
Thẩm định giá tri doanh nghiệp
Thẩm Định Giá tài sản vô hình
Thẩm định giá dự toán gói thầu
Thẩm Định Giá Dự toán, dự án xây dựng
Thẩm định giá trang thiết bị y tế
Thẩm định giá Xử lý nợ
Thẩm định giá nhà xưởng
Thẩm định giá đầu tư
Thẩm định giá tài chính định cư
Thẩm định giá tài chính du lịch
Thẩm định giá tài chính du học

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.