Thẩm Định Giá Tài Sản Thế Chấp Xử Lý Nợ

Định giá tài sản thế chấp tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay còn khá nhiều bất cập, mang tính nội bộ ngân hàng, ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng. Sự độc lập trong thẩm định giá tài sản thế chấp sẽ là một giải pháp hiệu quả góp phần hạn chế nợ xấu của hệ thống ngân hàng của Việt Nam.

Tình hình thế chấp xử lý nợ hiện nay

Trên thực tế, nhìn nhận công tác định giá đối với các dự án nợ quá hạn, nợ xấu và định giá khoản nợ là xu hướng được quan tâm và phát triển.  Biện pháp an toàn và nâng cao chất lượng tín dụng là một tiêu chí quan trọng để tăng năng lực tài chính của ngân hàng thương mại (NHTM) và định giá tài sản thế chấp (TSTC) một chính xác là vô cùng quan trọng và cấp thiết.

Thực tế hiện nay tại các NHTM Việt Nam, TSTC được xem là một điều kiện để hạn chế rủi ro tín dụng. So với các nước khác, dịch vụ thẩm định giá, đặc biệt thẩm định giá cho NHTM tại Việt Nam vẫn trong giai đoạn đầu chưa phát triển, thể hiện qua các đặc điểm sau:

Hầu hết khách hàng, khi giao TSTC cho các NHTM thường tự đánh giá tài sản mà không cần ý kiến chuyên môn, hoặc tham khảo nguồn thông tin “không chính thống”. Do đó, giá thường được định quá cao hoặc không phát hiện ra các yếu tố rủi ro trong các phương án kinh doanh. Điều này ảnh hưởng lớn tới quá trình định giá TSTC, định giá nhà đất, định giá động sản…

Việc định giá TSTC từ trước tới nay là chuyện nội bộ của các NHTM. Tuy nhiên, thẩm định giá của nội bộ của ngân hàng chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường giai đoạn hiện nay. Trước đây, hoạt động định giá TSTC trong các ngân hàng thường do bộ phận tín dụng đảm nhiệm, tức là nhân viên tín dụng đồng thời là người định giá. Hiện tại rất nhiều ngân hàng đã thành lập bộ phận định giá độc lập, tạo ra tính khách quan nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Tuy nhiên, mỗi ngân hàng lại có một cách thức và quy trình định giá riêng, chưa có sự thống nhất giữa các ngân hàng, nên trong quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn. Do những xung đột về lợi ích (ngân hàng và khách hàng), do hạn chế về kinh nghiệm, dẫn tới việc định giá TSTC không đúng giá trị thực, quá cao hoặc quá thấp. Chính vì vậy việc Thuê các công ty thẩm định giá bất động sản độc lập là rất cần thiết.

Chi tiết về dịch vụ xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ.
Đ/c: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0314521370.
Điện thoại: – 0929.17.27.86.
Email: [email protected].
Website: https://thamdinhgia.net

Dịch Vụ của chúng tôi:
Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá động Sản
Thẩm định giá máy móc thiết bị
Thẩm định dự án đầu tư
Thẩm định giá tri doanh nghiệp
Thẩm Định Giá tài sản vô hình
Thẩm định giá dự toán gói thầu
Thẩm Định Giá Dự toán, dự án xây dựng
Thẩm định giá trang thiết bị y tế
Thẩm định giá Xử lý nợ
Thẩm định giá nhà xưởng
Thẩm định giá đầu tư
Thẩm định giá tài chính định cư
Thẩm định giá tài chính du lịch
Thẩm định giá tài chính du học

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.