Thẩm định giá tài sản kê biên

Tôi vừa thắng một vụ kiện đòi lại tài sản và Tòa án quyết định kê biên ngôi nhà của bị đơn để bán đấu giá trả lại tài sản cho tôi.

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi vừa thắng một vụ kiện đòi lại tài sản và Tòa án quyết định kê biên ngôi nhà của bị đơn để bán đấu giá trả lại tài sản cho tôi. Tôi và phía bị đơn đã thỏa thuận định giá ngôi nhà là 500 triệu nhưng bên Thi hành bán vừa gửi một văn bản thông báo về việc định giá tài sản là 400 triệu đồng. Và họ nói là sau 3 tháng thì người đồng sở hữu với bị đơn (là chồng của bị đơn) sẽ được quyền ưu tiên mua căn nhà với giá 400 triệu. Vậy tôi phải làm gì để tăng giá trị của ngôi nhà để đảm bảo quyền lợi của mình?

Luật sư​ tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập –  xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau: 

Trước hết, về vấn đề định giá tài sản thì theo quy định tại khoản 1 Điều 98 Luật Thi hành án dân sự thì:

 Ngay khi kê biên tài sản mà đương sự thoả thuận được về giá tài sản hoặc về tổ chức thẩm định giá thì Chấp hành viên lập biên bản về thỏa thuận đó. Giá tài sản do đương sự thoả thuận là giá khởi điểm để bán đấu giá. Trường hợp đương sự có thoả thuận về tổ chức thẩm định giá thì Chấp hành viên ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá đó”.

Tuy nhiên thì do hai bên đã thỏa thuận định giá nhưng lại không lập thành biên bản nên theo quy định tại khoản 2 Điều này Chấp hành viên sẽ tiến hành định giá. Để tăng giá trị định giá của tài sản kê biên thì theo quy định tại khoản 2 Điều 99 Luật này chị có quyền yêu cầu định giá lại tài sản kê biên trước khi có văn bản thông báo công khai về việc bán đấu giá. Vì vậy, để tăng giá trị định giá tài sản kê biên thì chị phải gửi đơn yêu cầu định giá lại tài sản kê biên tới cơ quan thi hành án.

          Còn về quyền ưu tiên mua tài sản của người đồng chủ sở hữu ngôi nhà thì theo quy định của pháp luật, nếu một trong các bên đồng chủ sở hữu muốn bán phần tài sản của mình trong khối tài sản chung thì những đồng chủ sở hữu khác có quyền ưu tiên mua trong thời hạn là 3 tháng đối với bất động sản, qua thời hạn này mà người đồng chủ sở hữu không mua thì bên bán mới có thể bán cho người khác. Tuy nhiên pháp luật hiện tại không quy định rõ về điều kiện cũng như cách thức bán tài sản, mà thời hạn để tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên tối đa là 40 ngày kể từ ngày định giá.

Chi tiết về dịch vụ xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ.
Đ/c: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0314521370.
Điện thoại: – 0929.17.27.86.
Email: [email protected].
Website: https://thamdinhgia.net

Dịch Vụ của chúng tôi:
Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá động Sản
Thẩm định giá máy móc thiết bị
Thẩm định dự án đầu tư
Thẩm định giá tri doanh nghiệp
Thẩm Định Giá tài sản vô hình
Thẩm định giá dự toán gói thầu
Thẩm Định Giá Dự toán, dự án xây dựng
Thẩm định giá trang thiết bị y tế
Thẩm định giá Xử lý nợ
Thẩm định giá nhà xưởng
Thẩm định giá đầu tư
Thẩm định giá tài chính định cư
Thẩm định giá tài chính du lịch
Thẩm định giá tài chính du học

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.