Thẩm định giá bất động sản theo phương pháp thu nhập
  1. Cơ sở lý luận

–    Giá trị thị trường hiện hành của một BĐS ngang bằng với giá trị hiện tại của tất cả các khoản thu nhập tương lai có thể nhận được từ BĐS

–     Nguyên tắc chuyển đổi các dòng thu nhập ròng tương lai thành giá trị hiện tại

  1. Các bước tiến hành:

–    Bước 1: Ước tính thu nhập trung bình hàng năm mà bất động sản mang lại, có tính đến tất cả các yếu tố liên quan tác động đến thu nhập.

–    Bước 2: Ước tính tất cả các khoản chi phí để trừ khỏi thu nhập hàng năm như: chi phí quản lý, chi phí sửa chữa, các phí dịch vụ, tiền thuế phải nộp, …

–    Bước 3: Xác định tỷ lệ lãi suất thích hợp dùng để tính toán, công việc này có thể dựa vào việc phân tích tỷ lệ lãi của các bất động sản tương tự.

–    Bước 4: Dùng công thức vốn hóa để tìm ra giá trị hiện tại của bất động sản mục tiêu.

+    Công thức tính giá trị hiện tại của bất động sản 

      V0: giá trị hiện tại của thu nhập tương lai và cũng là giá trị của bất động sản.

Ft: thu nhập tương lai mà bất động sản đem lại cho nhà đầu tư ở năm thứ t.

i: tỷ suất hiện tại hóa (còn gọi là tỷ suất chiết khấu).

n: thời gian nhận được thu nhập (tính theo năm).

+    Đối với bất động sản sở hữu vĩnh viễn (cho thu nhập ổn định hàng năm)

  

I: thu nhập ròng hàng năm                                  

r: tỷ lệ chiết khấu

 +    Đối với bất động sản cho thu nhập hàng năm tăng đều đặn trong vô hạn:

 

I1: thu nhập ròng ở năm thứ nhất: I1 = I0 (1+k)

I0: là thu nhập ròng ở năm hiện hành.

i: tỷ lệ chiết khấu

k: tỷ lệ tăng thu nhập hàng năm.

  1. Ưu điểm:

–    Đây là phương pháp có cơ sở lý luận chặt chẽ nhất, vì nó tiếp cận một cách trực tiếp những lợi ích mà bất động sản mang lại cho nhà đầu tư

–    Ngoại trừ kỹ thuật chiết khấu dòng tiền, nó là phương pháp đơn giản.

–    Có thể đạt được độ chính xác cao khi có chứng cứ về các thương vụ có thể so sánh được, khi các khoản thu nhập có thể dự báo trước với một độ tin cậy cao.

  1. Nhược điểm

–    Khi phân tích các thương vụ tương tự, cần phải điều chỉnh nhiều mặt: tuổi thọ, chất lượng, thời hạn cho thuê, những thay đổi về tiền thuê trong tương lai, …

–    Trong nhiều trường hợp có thể thiếu cơ sở dự báo các khoản thu nhập tương lai.

–    Kết quả định giá có độ nhạy lớn trước mỗi sự thay đổi của các tham số tính toán. Trong những trường hợp như vậy, kết quả sẽ chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố chủ quan.

  1. Điều kiện áp dụng

 –    Phù hợp cho những BĐS mang lại thu nhập đều đặn qua từng thời gian gồm: trung tâm thương mại, khách sạn, rạp chiếu phim, khu công nghiệp, … 

Chi tiết về dịch vụ xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ.
Đ/c: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0314521370.
Điện thoại: – 0929.17.27.86.
Email: [email protected].
Website: https://thamdinhgia.net

Dịch Vụ của chúng tôi:
Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá động Sản
Thẩm định giá máy móc thiết bị
Thẩm định dự án đầu tư
Thẩm định giá tri doanh nghiệp
Thẩm Định Giá tài sản vô hình
Thẩm định giá dự toán gói thầu
Thẩm Định Giá Dự toán, dự án xây dựng
Thẩm định giá trang thiết bị y tế
Thẩm định giá Xử lý nợ
Thẩm định giá nhà xưởng
Thẩm định giá đầu tư
Thẩm định giá tài chính định cư
Thẩm định giá tài chính du lịch
Thẩm định giá tài chính du học

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.