Ban hành hướng dẫn về định giá đất trước ngày 15/8/2023.

Đây là nội dung được nêu tại Nghị quyết 124/NQ-CP ngày 07/8/2023 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023.

Về lĩnh vực đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao nhiệm vụ rà soát, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi các quy định về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, khai thác khoáng sản… bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đồng thời, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về đất đai, đặc biệt là Luật Đất đai (sửa đổi); Ban hành hướng dẫn về định giá đất trước ngày 15/8/2023.

dinh gia dta

Ban hành hướng dẫn về định giá đất trước ngày 15/8/2023 (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33/NQ-CP; tích cực, chủ động làm việc với các địa phương, doanh nghiệp để đẩy nhanh triển khai các dự án bất động sản, nhất là các dự án lớn.

Thực hiện báo cáo hằng tháng cho Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện mục tiêu 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội và giải ngân gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, người thu nhập thấp.

Ngoài ra, các bộ, cơ quan, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao nghiên cứu đẩy nhanh việc hình thành các sở, sàn giao dịch tập trung đối với các thị trường bất động sản, báo cáo Thủ tướng Chính phủ lộ trình thực hiện trong tháng 8/2023.

Xem chi tiết Nghị quyết 124/NQ-CP.

[embeddoc url=”https://thamdinh.com.vn/wp-content/uploads/2023/08/nghi-quyet-124-nq-cp-2023-phien-hop-chinh-phu-thuong-ky-thang-7.pdf”]

Chi tiết về dịch vụ xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ.
Đ/c: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0314521370.
Điện thoại: – 0929.17.27.86.
Email: ngoctuan.tdg@gmail.com.
Website: https://thamdinhgia.net

Dịch Vụ của chúng tôi:
Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá động Sản
Thẩm định giá máy móc thiết bị
Thẩm định dự án đầu tư
Thẩm định giá tri doanh nghiệp
Thẩm Định Giá tài sản vô hình
Thẩm định giá dự toán gói thầu
Thẩm Định Giá Dự toán, dự án xây dựng
Thẩm định giá trang thiết bị y tế
Thẩm định giá Xử lý nợ
Thẩm định giá nhà xưởng
Thẩm định giá đầu tư
Thẩm định giá tài chính định cư
Thẩm định giá tài chính du lịch
Thẩm định giá tài chính du học

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.