Có được dùng kinh phí chi thường xuyên để thẩm định giá dự án?

Bà Bùi Hồng Nhung (Lai Châu) công tác tại đơn vị sự nghiệp. Năm 2019, đơn vị bà thực hiện các chương trình, dự án trong đó có các mặt hàng cần thẩm định giá để làm căn cứ lập dự toán. Bà Nhung hỏi, chi phí thẩm định giá có được chi vào nguồn chi thường xuyên không?

Ngoài ra, năm 2019, do không đủ kinh phí để chi thẩm định giá nên cơ quan bà Nhung đã thực hiện chi bằng kinh phí của năm 2020. Bà Nhung hỏi, như vậy có đúng không? Khoản chi có bị xuất toán khi thanh tra không?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Bà Nhung không nêu rõ các chương trình, dự án được bố trí kinh phí chi thường xuyên thuộc lĩnh vực chi nào nên chưa có đủ cơ sở trả lời.

Do đó, đề nghị bà rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trong đó quy định nội dung chi thuộc lĩnh vực chi thường xuyên đang bố trí kinh phí để thực hiện chương trình, dự án để xác định các khoản chi phù hợp; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nội dung nhiệm vụ và dự toán chi tiết thực hiện dự án.

Căn cứ Khoản 4 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước 2015: “Các khoản chi ngân sách chỉ được thực hiện khi có dự toán được cấp có thẩm quyền giao và phải bảo đảm đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Ngân sách các cấp, đơn vị dự toán ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách không được thực hiện nhiệm vụ chi khi chưa có nguồn tài chính, dự toán chi ngân sách làm phát sinh nợ khối lượng xây dựng cơ bản, nợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên”.

Ngoài ra, theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước: “Dự toán giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách phải chi tiết theo từng lĩnh vực, nhiệm vụ chi. Trường hợp có các nhiệm vụ chi thực hiện quản lý ngân sách theo kết quả thực hiện nhiệm vụ, thì dự toán phải chi tiết theo từng nhiệm vụ, dịch vụ, sản phẩm”.

Việc phân bổ và giao dự toán ngân sách Nhà nước của đơn vị dự toán thực hiện theo quy định nêu trên.

Chi tiết về dịch vụ xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ.
Đ/c: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0314521370.
Điện thoại: – 0929.17.27.86.
Email: [email protected].
Website: https://thamdinhgia.net

Dịch Vụ của chúng tôi:
Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá động Sản
Thẩm định giá máy móc thiết bị
Thẩm định dự án đầu tư
Thẩm định giá tri doanh nghiệp
Thẩm Định Giá tài sản vô hình
Thẩm định giá dự toán gói thầu
Thẩm Định Giá Dự toán, dự án xây dựng
Thẩm định giá trang thiết bị y tế
Thẩm định giá Xử lý nợ
Thẩm định giá nhà xưởng
Thẩm định giá đầu tư
Thẩm định giá tài chính định cư
Thẩm định giá tài chính du lịch
Thẩm định giá tài chính du học

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Zalo
Phone