VĂN KHẤN DI
CHUYỂN BAN THỜ

Văn
khấn
ban thờ Ông công (xin chuyển vị trí)

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Phật

Con lạy Hoàng Thiên Hậu thổ chư vị Đức Tôn Thân

Con lạy Quan
Tông Vương hành khiển, ngũ đạo chi thần Lâm tào phán quan.

Con lạy Đông Trù Tư Mệnh, Táo phủ Thần quân, bà Bản xứ
quản gia

Hôm nay là ngày …. tháng … năm ………… 2015 (ất mùi)

Tín chủ con là: ……tuổi, (Cùng toàn gia)

Hiện đang
trú tại ………………………………………………

Nhân ngày
tốt tháng lành tín chủ con
mua ban thờ mới, trước là kính cáo chư vị Tôn
Thần sau là
xin làm lễ “Thiên di linh vị”  Chuyển
ban thờ Thổ địa mạch long
Ông Công từ vị trí ban thờ củ sang …………(nêu rõ vị trí nơi đặt ban thờ mới)

Con kính xin chư vị Tôn Thần bản
gia, bản địa chấp lễ chấp cầu cho được phép di chuyển ban thờ sang nơi mới.

Tín chủ Lương Ngọc Huệ con xin rập đầu kính bái.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Văn
khấn
ban thờ Gia Tiên (xin chuyển vị trí)

Nam mô A Di Đà Phật (1 lần)

Cúi đầu con lạy cha mẹ

Gia thân thứ bậc tổ cổ, huynh đài

Hôm nay là ngày …. tháng … năm ………… 2015 (ất mùi)

Tín chủ con là: ……tuổi, (Cùng toàn gia)

Hiện đang
trú tại ………………………………………………

Nhân ngày
tốt tháng lành tín chủ con
mua ban thờ mới, trước là kính cáo chư vị Tôn
Thần cùng gia thân quyến thuộc sau là
xin làm lễ “Thiên di linh vị”  Chuyển
ban thờ
Gia Tiên từ vị trí ban thờ củ sang …………(nêu
rõ vị trí nơi đặt ban thờ mới)

Trước là
kính xin chư vị Tôn Thần bản gia, bản địa
sau là xin phép toàn thể gia quyến ông bà, cha mẹ, tổ cô, hiền cô, bé cô, ông
bác
, huynh đài chấp lễ chấp cầu cho được phép di
chuyển ban thờ sang nơi mới.

Tín chủ Lương Ngọc Huệ con xin rập đầu kính bái.

Nam mô A Di Đà Phật (1 lần)

Văn khấn ban thờ Ông công  (chuyển
đến vị trí mới)

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Phật

Con lạy Hoàng Thiên Hậu thổ chư vị Đức Tôn Thân

Con lạy Quan Tông Vương hành khiển, ngũ đạo chi thần Lâm tào phán quan.

Con lạy Đông Trù Tư Mệnh, Táo phủ Thần quân, bà Bản xứ quản gia

Hôm nay là ngày …. tháng … năm ………… 2015 (ất mùi)

Tín chủ con là :……tuổi, (Cùng toàn gia)

Hiện đang
trú tại ………………………………………………

Xin kính
cáo Chư vị Thổ địa Tài Thần, Đông Trù Tư mệnh Táo phủ thần quân, Bà Bản xứ quản
gia cho phép con sửa soạn lễ vật hương đăng, phù tửu, kim ngân, quả phẩm, cơm
canh, cùng thứ phẩm chi nghi xin làm lễ chuyển ban thờ Ông Công, Thổ địa bản
gia, đến vị trí mới đắc đáo linh địa.

Cúi đầu xin lạy chư vị Đức Tôn Thần đèn trời soi xét chấp kỳ lễ bạc,
tâm thành. Phù hộ độ trì cho gia đình chúng con mạnh khoẻ an khang, làm ăn phát
đạt học hành tấn tới.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

Văn khấn ban thờ Gia Tiên  (chuyển đến vị trí mới)

Nam mô A Di Đà Phật (1 lần)

Cúi đầu con lạy cha mẹ

Gia thân thứ bậc tổ cổ, huynh đài

Hôm nay là ngày …. tháng … năm ………… 2015 (ất mùi)

Tín chủ con là :……tuổi, (Cùng toàn gia)

Hiện đang cư trú tại ………………………………………………

Xin kính cáo toàn thể gia quyến ông bà, cha mẹ, tổ cô, hiền cô, bé cô,
ông bác, huynh đài cho phép con sửa soạn lễ vật hương đăng, phù tửu, kim ngân,
quả phẩm, cơm canh, cùng thứ phẩm chi nghi xin làm lễ chuyển ban thờ Gia Tiên,
đến vị trí mới đắc đáo linh địa.

Cúi đầu xin kính lạy toàn thể gia quyến ông bà, cha mẹ, tổ cô, hiền cô,
bé cô, ông bác, huynh đài chấp kỳ lễ bạc, tâm thành. Phù hộ độ trì cho gia đình
chúng con mạnh khoẻ an khang, làm ăn phát đạt học hành tấn tới.

Nam mô A Di Đà Phật (1 lần).

Chi tiết về dịch vụ xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ.
Đ/c: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0314521370.
Điện thoại: – 0929.17.27.86.
Email: [email protected].
Website: https://thamdinhgia.net

Dịch Vụ của chúng tôi:
Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá động Sản
Thẩm định giá máy móc thiết bị
Thẩm định dự án đầu tư
Thẩm định giá tri doanh nghiệp
Thẩm Định Giá tài sản vô hình
Thẩm định giá dự toán gói thầu
Thẩm Định Giá Dự toán, dự án xây dựng
Thẩm định giá trang thiết bị y tế
Thẩm định giá Xử lý nợ
Thẩm định giá nhà xưởng
Thẩm định giá đầu tư
Thẩm định giá tài chính định cư
Thẩm định giá tài chính du lịch
Thẩm định giá tài chính du học