ĐẠI MÔN
(chánh)
Trích:
Sách 
Thông Thiên Chiếu Thủy kinh viết:

1) Quỷ nhập lôi môn thương trưởng tử.
2) Hỏa kiến Thiên môn thương Lão ông.
3) Ly xâm Tây Đoài phương thương nữ,
4) Tốn nhập khôn vị mẫu ly ông.
5) Đoài phòng Chấn, Tốn trưởng nhi nữ.
6) Cấn Ly âm phụ hoai gia phong.
7) Cấn Khảm tiêu khẩu đa tật bệnh,
8) Khôn Khảm trung Nam mạng tảo chung. 


Hiệu chỉnh và lý giải theo Bát trạch Lạc Việt

Câu 1: Quỷ nhập lôi môn thương trưởng tử. 
Quỷ là Ngũ quỷ thuộc Liêm trinh Hỏa, lôi môn, lôi là Chấn Mộc. Chấn phạm Ngũ quỷ tức Chấn phối với Càn. hoặc gia trạch chủ Càn tu tạo cửa phương Chấn, đều gọi phạm Ngũ quỷ là đại hung.
Đại môn phương Càn, khởi tạo phòng ốc hướng Đông Chấn cũng là hung. Bởi Càn thuộc Âm Kim đới Thủy xung Chấn Mộc, do thuộc Đông – Tây trạch, Chấn thuộc trưởng nam nên ứng hại trưởng tử (xem lại Hậu Thiên Bát Quái Lạc Việt).

Càn cung thuộc Tây tứ trạch. Chấn cung thuộc Đông tứ trạch, Tây phối Đông không hạp, bất cứ người mạng nào ở đó cũng hung. An trang (lập bàn thờ) hướng Chấn cũng kỵ người mạng Càn, cửa bếp hướng Chấn cũng hại trưởng tử, cưới tuổi Chấn sanh con cũng khó khăn, hoặc tạo phòng hướng Chấn đến ngày tháng ứng hung với trưởng tử ( xem niên ngoại ứng kiết hung sau đây) . Nam nữ mạng Càn đường ra vào hướng Chấn cũng hung.

Câu 2: Hỏa kiến thiên môn thương Lão Ông
Hỏa là cung Ly (Ly vi Hỏa) Thiên môn, Thiên là cung Càn (Càn vi Thiên) Càn phối Ly phạm Tuyệt mạng là cung khắc cung Đại môn, hướng Ly Hỏa khắc phòng trang Càn phương thuộc Âm Kim đới Thủy. Càn thuộc Cha tức là hại đến lão ông vậy (Xem niên ngoại ứng kiết hung)
Câu 3: Ly xâm Tây Đoài phương thương thiếu nữ.

Đại môn chánh Nam, Ly Hỏa khắc Tây Đoài Kim trang phòng (Dựng phòng) cũng khắc như câu 2. Trên nhưng đây lại là Tây Đoài, Đoài thuộc thiếu nữ nên hại đến cho thiếu nữ.Câu 4: Tốn nhập Khôn vị Mẫu ly Ông.
Đại môn phương Tốn cũng như môn phương Chấn, bởi Tốn hay Chấn cũng thuộc Đông tứ trạch khắc Khôn Thổ, phòng trang (Trang là sắp đặt mỗi món nào đó) Khôn vi Mẫu tất nhiên lão mẫu thọ hại lìa lão ông. 
Câu 5: Đoài phòng Chấn Tốn trưởng nhi nữ.
Đại môn phương Đoài Kim dụng trạch Chấn, Chấn vi trưởng nam. Chấn Mộc bị Đoài Kim khắc ứng tổn trưởng nam, dụng Tốn vi trưởng nữ thuộc Đông trạch vẩn bị khắc tất hại trưởng nữ.
Câu 6: Cấn Ly Âm phụ hoai gia phong
Đại môn phương Cấn Đông Bắc thuộc Tây Trạch, phòng trang (dựng phòng) an Ly Hỏa. Cấn phối Ly phạm Họa hại – Lộc tồn tinh. Phương Cấn chủ nữ mạng trong 
Phong thủy Lạc Việt sinh phạm Họa hại, do Hỏa sinh (Ly Hỏa phòng thuộc Âm, Đại Môn Cấn thuộc Dương) là Âm vượng, Dương suy mà Âm phụ làm hoai gia phong vậy. (Nói nôm na là đàn bà sanh chứng).Câu 7: Cấn Khảm tiểu khẩu đa tật bệnh.
Đại môn phương Cấn, ốc trạch phương Khảm. Cấn phối Khảm phạm Ngũ quỷ Liêm trinh Hỏa, mắc phải tai tiếng nhẹ lại sanh nhiều bệnh tật.
Câu 8: Khôn Khảm trung nam mạng tảo chung. 
Đại môn phương Khôn Thổ khắc Khảm Thủy phòng ốc. Khảm Khôn phạm Tuyệt mạng – Phá quân. Khôn Thổ khắc Khảm Thủy, Khảm thuộc trung nam, ứng hại trung tử (con giữa) vậy.

Như vậy, anh chị em thấy rằng: Ngay trong Bát trạch, cũng đặt vấn đề tính nhất quán trong kiến trúc nhà ở. Đông trạch thì Đông trù, Phòng ốc liên quan đến trạch nhà và hướng nhà cũng rất cần xem xét. Thông thường nhà ở hiện nay là nhà ống, Hướng nhà khó chọn thì chúng ta dùng hướng bếp thay thế và cân nhắc trong việc đặt hành lang, cửa phòng, hướng cửa phòng….
Qua đây một lần nữa chúng ta thấy rằng: Trong Dương trạch tam ỵếu có quan điểm cho rằng: Bất luận gia chủ phi cung mạng gì thì tính nhất quán trong nhà ở vẫn phải coi trong. Thì ở đây – Bát trạch – chính là bước đầu khởi tạo chọn hướng phù hợp với gia chủ để sau đó tiếp tục ứng dụng Dương trạch tam yếu (Cấu trúc hình thể theo cách gọi của Phiong Thủy Lạc Việt – sẽ học sau các yếu tố Bát trạch Lạc Việt).

Chi tiết về dịch vụ xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ.
Đ/c: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0314521370.
Điện thoại: – 0929.17.27.86.
Email: [email protected].
Website: https://thamdinhgia.net

Dịch Vụ của chúng tôi:
Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá động Sản
Thẩm định giá máy móc thiết bị
Thẩm định dự án đầu tư
Thẩm định giá tri doanh nghiệp
Thẩm Định Giá tài sản vô hình
Thẩm định giá dự toán gói thầu
Thẩm Định Giá Dự toán, dự án xây dựng
Thẩm định giá trang thiết bị y tế
Thẩm định giá Xử lý nợ
Thẩm định giá nhà xưởng
Thẩm định giá đầu tư
Thẩm định giá tài chính định cư
Thẩm định giá tài chính du lịch
Thẩm định giá tài chính du học