Thực hiện đúng quy định pháp luật về thẩm định giá

Đây là yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn 9047/BTC-QLG ngày 07/8/2019 về việc thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Thời gian qua, một bộ phận doanh nghiệp thẩm định giá chưa tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá, quy trình thẩm định giá chưa được quan tâm thực hiện đầy đủ, việc áp dụng các phương pháp thẩm định giá còn một số thiếu sót,…

Căn cứ các thực tế hoạt động nêu trên, Bộ Tài chính yêu cầu lãnh đạo các doanh nghiệp thẩm định giá rà soát, chấn chỉnh hoạt động của doanh nghiệp và các thẩm định viên về giá hành nghề đảm bảo tuân thủ pháp luật, thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam trong quá trình thực hiện thẩm định giá.

Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp thẩm định giá nghiêm túc chấn chỉnh nâng cao chất lượng hoạt động nghề và thực hiện đúng quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát, đánh giá sự tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp thẩm định giá, trường hợp còn xảy ra sai sót sẽ bị đình chỉ, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính có ý kiến để các doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện nghiêm.

 

Chi tiết về dịch vụ xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ.
Đ/c: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0314521370.
Điện thoại: – 0929.17.27.86.
Email: ngoctuan.tdg@gmail.com.
Website: https://thamdinhgia.net

Dịch Vụ của chúng tôi:
Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá động Sản
Thẩm định giá máy móc thiết bị
Thẩm định dự án đầu tư
Thẩm định giá tri doanh nghiệp
Thẩm Định Giá tài sản vô hình
Thẩm định giá dự toán gói thầu
Thẩm Định Giá Dự toán, dự án xây dựng
Thẩm định giá trang thiết bị y tế
Thẩm định giá Xử lý nợ
Thẩm định giá nhà xưởng
Thẩm định giá đầu tư
Thẩm định giá tài chính định cư
Thẩm định giá tài chính du lịch
Thẩm định giá tài chính du học

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.