THE GREEN BOOK CENTRAL GOVERNMENT GUIDANCE ON APPRAISAL AND EVALUATION
Tặng các bạn học viên đã tin tưởng mình cuốn Green book hướng dẫn của Chính phủ UK về thẩm định và định giá – mình thấy thú vị và chi tiết. Không biết nó có giá trị với các bạn không, nhưng nó cung cấp rất nhiều chỉ dẫn hay ho, mặc dù ko phải sách hướng dẫn về Thẩm định giá, mà chủ yếu về phân tích lợi ích (một cách nói khác về doanh thu) – chi phí trong thẩm định dự án.
Trong thẩm định dự án, một trong những nội dung rất khó là phải tính được giá đúng. Có giá đúng thì doanh thu và chi phí mới đúng. Tuy nhiên các điều kiện thị trường khác nhau sẽ làm cho giá inputs đầu vào sẽ không thể chắc chắn là giá trị thị trường hay giá “đúng”.
Tất nhiên nội dung này mình đã thực hành rồi, nhưng vẫn tiếp tục cập nhật và tham khảo các hướng dẫn của nước ngoài (các nước OECD) để xem cách của ta có khác xa cách của họ ?
[embeddoc url=”https://thamdinh.com.vn/wp-content/uploads/2023/09/The_Green_Book_2020.pdf”]

Chi tiết về dịch vụ xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ.
Đ/c: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0314521370.
Điện thoại: – 0929.17.27.86.
Email: ngoctuan.tdg@gmail.com.
Website: https://thamdinhgia.net

Dịch Vụ của chúng tôi:
Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá động Sản
Thẩm định giá máy móc thiết bị
Thẩm định dự án đầu tư
Thẩm định giá tri doanh nghiệp
Thẩm Định Giá tài sản vô hình
Thẩm định giá dự toán gói thầu
Thẩm Định Giá Dự toán, dự án xây dựng
Thẩm định giá trang thiết bị y tế
Thẩm định giá Xử lý nợ
Thẩm định giá nhà xưởng
Thẩm định giá đầu tư
Thẩm định giá tài chính định cư
Thẩm định giá tài chính du lịch
Thẩm định giá tài chính du học

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.