Thẩm định giá bất động sản theo phương pháp so sánh trực tiếp
  1. Cơ sở lý luận:

Giá trị thị trường của BĐS có mối liên hệ mật thiết đến với giá cả của những BĐS tương tự.

  1. Các bước tiến hành định giá:

–     Bước 1: Tìm kiếm thông tin về BĐS đã được giao dịch trong thời gian gần nhất phù hợp với các điều kiện đặt ra.

–    Bước 2: Tiến hành kiểm tra các BĐS so sánh để xác định giá trị của nó và đảm bảo rằng các bất động sản này có thể so sánh được.

–    Bước 3: Lựa chọn một số bất động sản có thể so sánh thích hợp nhất (từ 3 – 5).

–    Bước 4: Xác định những yếu tố khác nhau giữa BĐS định giá và BĐS so sánh, thực hiện điều chỉnh như sau:

o   Nếu tốt hơn thì điều chỉnh giảm.

o   Nếu xấu hơn thì điều chỉnh tăng.

–     Bước 5: Ước tính giá trị BĐS cần định giá trên cơ sở giá của các BĐS đã điều chỉnh.

  1. Ưu điểm:

–     Là phương pháp định giá ít gặp khó khăn về mặt kỹ thuật.

–     Là phương pháp thể hiện sự đánh giá của thị trường.

–     Là cơ sở hay còn gọi là đầu vào của các phương pháp khác.

  1. Nhược điểm

–    Phải có giao dịch về bất động sản tương tự ở trong cùng khu vực thì mới có thể sử dụng để so sánh được.

–    Các thông tin, chứng cứ thường mang tính chất lịch sử.

–    Phương pháp này đòi hỏi thẩm định viên phải có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thị trường thì mới có thể tiến hành định giá một cách thích hợp.

  1. Các trường hợp áp dụng:

–     Các BĐS có tính đồng nhất: chung cư, các dãy nhà được xây cùng kiểu.

–     Các mảnh đất trống.

–     Cho mục đích mua bán, thế chấp, tính thuế BĐS.

Chi tiết về dịch vụ xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ.
Đ/c: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0314521370.
Điện thoại: – 0929.17.27.86.
Email: ngoctuan.tdg@gmail.com.
Website: https://thamdinhgia.net

Dịch Vụ của chúng tôi:
Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá động Sản
Thẩm định giá máy móc thiết bị
Thẩm định dự án đầu tư
Thẩm định giá tri doanh nghiệp
Thẩm Định Giá tài sản vô hình
Thẩm định giá dự toán gói thầu
Thẩm Định Giá Dự toán, dự án xây dựng
Thẩm định giá trang thiết bị y tế
Thẩm định giá Xử lý nợ
Thẩm định giá nhà xưởng
Thẩm định giá đầu tư
Thẩm định giá tài chính định cư
Thẩm định giá tài chính du lịch
Thẩm định giá tài chính du học

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.