Tài liệu đề thi thẻ Thẩm định viên về giá

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, thẩm định giá đã trở thành một ngành được mọi thành phần kinh tế trong xã hội quan tâm. Nhu cầu về thẩm định giá tài sản trong xã hội ngày càng lớn, đặt ra yêu cầu phải đưa thẩm định giá tài sản trở thành một nghề – một loại hoạt động dịch vụ tư vấn mang tính chuyên nghiệp, độc lập, khách quan, đủ năng lực hoạt động nhằm bảo đảm cho nghề thẩm định giá phát huy tốt vai trò của mình, từ đó góp phần bảo đảm lợi ích chính đáng của các bên tham gia thị trường.

Để quản lý hoạt động hành nghề của thẩm định viên, Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính hàng năm tổ chức kì thi thẻ thẩm định viên về giá nhằm cấp chứng chỉ hành nghề cho các cá nhân đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá.

Các thông tin về kỳ thi

1. Số môn thi của kỳ thi thẩm định viên về giá gồm2. Điều kiện để được cấp thẻ thẩm định viên về giá

– Cơ sở hình thành giá cả.

– Nguyên tắc, phương pháp thẩm định giá.

– Thẩm định giá bất động sản.

– Thẩm định giá máy, thiết bị.

– Thẩm định giá trị doanh nghiệp.

– Tin học (trình độ B).

– Ngoại ngữ (trình độ C).

Môn thi đạt yêu cầu là những môn thi đạt từ điểm 5 trở lên theo thang điểm 10 bậc.

Những thí sinh đạt yêu cầu tất cả 8 môn thi và đạt tổng số điểm từ 50 điểm trở lên thì được Hội đồng thi công nhận đạt kết quả kỳ thi thẩm định viên về giá.

– Có bằng tốt nghiệp đại học (trong nước hoặc nước ngoài) và đang làm việc theo đúng chuyên ngành đào tạo tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp trong thời gian liên tục 03 năm (đối với chuyên ngành: giá cả, thẩm định giá, kế toán, kiểm toán, tài chính) hoặc 05 năm (đối với chuyên ngành khác).

– Có chứng chỉ đã qua đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành về thẩm định giá do các trường đại học, cao đẳng hoặc các tổ chức có chức năng hợp pháp đào tạo chuyên ngành thẩm định giá cấp (người có bằng tốt nghiệp đại học trong nước hoặc nước ngoài về chuyên ngành Thẩm định giá thì không cần phải có chứng chỉ đã qua đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành Thẩm định giá).

– Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C và chứng chỉ tin học trình độ B trở lên được cấp trong thời gian 02 năm tính đến trước ngày đăng ký dự thi thẩm định viên về giá.

– Nộp đầy đủ, đúng mẫu hồ sơ và phí dự thi để cấp thẻ Thẩm định viên về giá theo quy định tại Điều 2 của quy chế này.

– Đạt kết quả kỳ thi thẩm định viên về giá do Hội đồng thi thẩm định viên về giá của Bộ Tài chính tổ chức theo quy định tại quy chế này.

3. Hồ sơ đăng kí dự thi nộp cho Hội đồng thi thẩm định viên về giá chậm nhất là 30 ngày trước ngày thi. Hồ sơ gồm4. Trình tự thủ tục

– Phiếu đăng kí dự thi.

– Sơ yếu lí lịch có dán ảnh (có xác nhận của cơ quan quản lí có thẩm quyền hoặc ủy ban nhân dân phường, xã nơi thường trú).

– Các bản sao văn bằng chứng chỉ (bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng hoặc cơ quan công chứng.

– Ba ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm (mới chụp trong thời gian 6 tháng tính đến trước ngày đăng ký dự thi), hai phong bì có dán tem và đề địa chỉ người nhận.

– Bản sao kết quả các môn đã thi do Chủ tịch Hội đồng thi cấp đối với người thi lại hoặc thi tiếp các môn chưa thi.

– Người có đủ các điều kiện dự thi cấp thẻ thẩm định viên về giá phải gửi hồ sơ đăng ký dự thi đến Hội đồng thi do Bộ Tài chính thành lập ít nhất 30 ngày trước khi ngày thi

– Trong thời hạn chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thi tuyển, Hội đồng thi phải công bố kết quả thi và thông báo cho người dự thi.

– Người dự thi đạt yêu cầu của kỳ thi được Chủ tịch Hội đồng thi cấp Giấy chứng nhận đạt kết quả kỳ thi thẩm định viên về giá

– Những người được cấp Giấy chứng nhận đạt kết quả kỳ thi thẩm định viên về giá sẽ được Cục trưởng Cục Quản lý giá trình Bộ trưởng Bộ Tài chính cấp Chứng chỉ kiểm hành nghề kế toán

5. Các văn bản luật liên quan

– Pháp lệnh số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 10/05/2002 Về Giá

– Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá

– Nghị định số 169/2004/NĐ-CP ngày 22/09/2004 của Chính phủ quy dịnh về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá

– Quyết định 21/2004/QĐ-BTC ngày 24/2/2004 về việc ban hành quy chế cấp, sử dụng và quản lý thẻ thẩm định viên về giá

– Quyết định số 32/2005/QĐ-BTC ngày 31/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế cấp, sử dụng và quản lý Thẻ thẩm định viên về giá ban hành kèm theo Quyết định số 21/2004/QĐ-BTC ngày 24/2/2004 và Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 59/2004/QĐ-BTC ngày 09/7/2004của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Tài liệu các năm:

1. Đề thi thẻ thẩm định viên về giá 2016 + đáp án: tại đây

2. Đề thi thẻ thẩm định viên về giá 2017 + đáp án: tại đây

3. Đề thi thẻ thẩm định viên về giá 2018 + đáp án: tại đây

4. Đề thi thẻ thẩm định viên về giá 2019 + đáp án: tại đây

5. Tài liệu ôn tập 2020: tại đây

6. Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá: tại đây

Chi tiết về dịch vụ xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ.
Đ/c: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0314521370.
Điện thoại: – 0929.17.27.86.
Email: [email protected].
Website: https://thamdinhgia.net

Dịch Vụ của chúng tôi:
Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá động Sản
Thẩm định giá máy móc thiết bị
Thẩm định dự án đầu tư
Thẩm định giá tri doanh nghiệp
Thẩm Định Giá tài sản vô hình
Thẩm định giá dự toán gói thầu
Thẩm Định Giá Dự toán, dự án xây dựng
Thẩm định giá trang thiết bị y tế
Thẩm định giá Xử lý nợ
Thẩm định giá nhà xưởng
Thẩm định giá đầu tư
Thẩm định giá tài chính định cư
Thẩm định giá tài chính du lịch
Thẩm định giá tài chính du học

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.