Rút ngắn thời hạn kiểm tra định kỳ doanh nghiệp thẩm định giá
Đây là nội dung nổi bật nêu tại Thông tư 25/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá.

Theo đó, thời gian kiểm tra định kỳ được thực hiện với một doanh nghiệp thẩm định giá tối đa một lần trong 03 năm tính từ ngày doanh nghiệp được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá hoặc từ lần kiểm tra liền kề trước đó.

Như vậy, so với Thông tư 323/2016/TT-BTC trước đây phải kiểm tra định kỳ ít nhất một lần trong 04 năm thì hiện nay thì thời hạn kiểm tra định kỳ doanh nghiệp thẩm định giá đã được rút ngắn 01 năm.

doanh nghiệp thẩm định giá


Rút ngắn thời hạn kiểm tra định kỳ doanh nghiệp thẩm định giá (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, hồ sơ thẩm định giá lần đầu trong bảng tổng hợp đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá do doanh nghiệp tự chấm điểm cũng giảm một nửa so với trước đây.

Trước đây, số hồ sơ là tối thiểu 30 bộ hồ sơ thẩm định giá đã hoàn thành trong thời kỳ đề nghị đánh giá. Nếu doanh nghiệp có ít hơn 30 hồ sơ thì nộp tất cả các hồ sơ thẩm định thực hiện trong thời gian đó.

Hiện nay, số hồ sơ được chọn ngẫu nhiên từ danh sách mà doanh nghiệp đã hoàn thành và chỉ từ tối thiểu 15 bộ hồ sơ. Nếu doanh nghiệp có ít hơn 15 bộ thì nộp tất cả hồ sơ thẩm định giá thực hiện trong thời gian đó.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 06/6/2019.

Chi tiết về dịch vụ xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ.
Đ/c: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0314521370.
Điện thoại: – 0929.17.27.86.
Email: [email protected].
Website: https://thamdinhgia.net

Dịch Vụ của chúng tôi:
Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá động Sản
Thẩm định giá máy móc thiết bị
Thẩm định dự án đầu tư
Thẩm định giá tri doanh nghiệp
Thẩm Định Giá tài sản vô hình
Thẩm định giá dự toán gói thầu
Thẩm Định Giá Dự toán, dự án xây dựng
Thẩm định giá trang thiết bị y tế
Thẩm định giá Xử lý nợ
Thẩm định giá nhà xưởng
Thẩm định giá đầu tư
Thẩm định giá tài chính định cư
Thẩm định giá tài chính du lịch
Thẩm định giá tài chính du học

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.