Quy định mới về phí thẩm định dự toán xây dựng

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 27/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2023.

Theo Thông tư 27/2023/TT-BTC, mức thu phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, phí thẩm định dự toán xây dựng thực hiện theo quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này. Mức thu phí tính theo tỷ lệ % trên chi phí xây dựng trong dự toán công trình đề nghị thẩm định được áp dụng tại từng cơ quan thẩm định.

Số phí thẩm định phải nộp được xác định theo công thức sau:

Số phí thẩm định phải nộp =  Chi phí xây dựng x  Mức thu phí.

Trong đó: Chi phí xây dựng (theo quy định pháp luật về quản lý chi phí xây dựng) chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng trong dự toán công trình đề nghị thẩm định.

Mức thu phí theo quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này. Cụ thể như sau:

Phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

Đơn vị tính: Tỷ lệ %

Số TTLoại công trìnhChi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong

dự toán công trình đề nghị thẩm định (tỷ đồng)

≤15501002005001.0002.0005.000≥8.000
1Công trình dân dụng0,1650,110,0850,0650,050,0410,0290,0220,019
2Công trình công nghiệp0,190,1260,0970,0750,0580,0440,0350,0260,022
3Công trình giao thông0,1090,0720,0550,0430,0330,0250,0210,0160,014
4Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn0,1210,080,0610,0480,0370,0280,0230,0170,014
5Công trình hạ tầng kỹ thuật0,1260,0850,0650,050,0390,030,0260,0190,017

Phí thẩm định dự toán xây dựng

Đơn vị tính: Tỷ lệ %

Số TTLoại công trìnhChi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong

dự toán công trình đề nghị thẩm định (tỷ đồng)

≤15501002005001.0002.0005.000≥8.000
1Công trình dân dụng0,160,1060,0830,0620,0460,0380,0280,0210,018
2Công trình công nghiệp0,1850,1210,0940,0720,0550,0410,0330,0230,02
3Công trình giao thông0,1060,0680,0540,0410,0310,0240,020,0140,012
4Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn0,1170,0760,060,0460,0350,0260,0220,0160,014
5Công trình hạ tầng kỹ thuật0,1220,0820,0620,0470,0370,0290,0240,0170,014

Phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, phí thẩm định dự toán xây dựng tối đa không quá 150.000.000 đồng/chi phí thẩm định/cơ quan thẩm định và tối thiểu không dưới 500.000 đồng/chi phí thẩm định/cơ quan thẩm định.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2023.

Khánh Linh

Chi tiết về dịch vụ xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ.
Đ/c: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0314521370.
Điện thoại: – 0929.17.27.86.
Email: [email protected].
Website: https://thamdinhgia.net

Dịch Vụ của chúng tôi:
Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá động Sản
Thẩm định giá máy móc thiết bị
Thẩm định dự án đầu tư
Thẩm định giá tri doanh nghiệp
Thẩm Định Giá tài sản vô hình
Thẩm định giá dự toán gói thầu
Thẩm Định Giá Dự toán, dự án xây dựng
Thẩm định giá trang thiết bị y tế
Thẩm định giá Xử lý nợ
Thẩm định giá nhà xưởng
Thẩm định giá đầu tư
Thẩm định giá tài chính định cư
Thẩm định giá tài chính du lịch
Thẩm định giá tài chính du học

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.