NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

Công ty TNHH Định giá Bến Thành – Hà Nội là một trong số ít công ty thẩm định giá đã hoạt động được gần 7 năm, công ty chúng tôi chuyên cung cấp các loại hình dịch vụ thẩm định giá: thẩm định giá nhà ở, thẩm định giá máy móc thiết bị, thẩm định giá đất, thẩm định giá phương tiện giao thông, thẩm định giá thiết bị giáo dục, thẩm định giá thiết bị y tế……trên tất cả các tỉnh thành trong cả nước. Công ty TNHH Định giá Bến Thành – Hà Nội tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá nhanh nhất, chuyên nghiệp nhất, uy tín nhất.

Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chi tiết về hợp đồng dịch vụ thẩm định giá tài sản để các bạn được biết và nắm rõ.

1. KHÁI NIỆM VÀ NHỮNG ĐẶC TRƯNG CỦA HỢP ĐỒNG THẨM ĐỊNH GIÁ

Hoạt động thẩm định giá là hoạt động của doanh nghiệp Thẩm định giá (thông qua hoạt động của các Thẩm định viên về giá). Khi Nhà nước (thông qua các cơ quan nhà nước có thẩm quyền) hoặc các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thẩm định giá đều phải có thỏa thuận với doanh nghiệp Thẩm định để thực hiện dịch vụ thẩm định giá.

Pháp luật hiện hành quy định:

Hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp được thực hiện theo hợp đồng với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thẩm định giá.

Hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá được thực hiện theo hợp đồng cung cấp dịch vụ thẩm định giá bằng hình thức văn bản với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thẩm định giá

Hợp đồng thẩm định giá là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thẩm định giá thực hiện công việc thẩm định giá cho bên thuê dịch vụ, còn bên thuê dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ thẩm định giá.

Hợp đồng thẩm định giá có những đặc trưng cơ bản sau đây:

– Bên cung cấp dịch vụ thẩm định giá là doanh nghiệp thẩm định giá được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

– Đối tượng của hợp đồng dịch vụ thẩm định giá là dịch vụ thẩm định giá do doanh nghiệp thẩm định giá cung cấp

– Hình thức hợp đồng dịch vụ thẩm định giá là văn bản.

2. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN CỦA Công ty TNHH Định giá Bến Thành – Hà Nội

Pháp luật về thẩm định giá hiện hành không có quy định cụ thể về nội dung của hợp đồng dịch vụ thẩm định giá tài sản mà chỉ quy định ở một số nội dung về quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng. Căn cứ vào những nguyên tắc cơ bản của hoạt động dịch vụ thẩm định giá, có thể xác định nội dung cơ bản của hợp đồng dịch vụ thẩm định giá thường bao gồm những nội dung sau đây:

– Căn cứ xác lập hợp đồng:

Căn cứ pháp lý là việc các bên viện dẫn những văn bản pháp luật để dựa vào đó, các bên thỏa thuận những nội dung trong hợp đồng. Những văn bản này thường là: Bộ luật Dân sự, Luật giá, Luật Thương mại, Nghị định quy định chi tiết về hoạt động thẩm định giá và một số văn bản khác mà các bên thấy có liên quan.

– Địa điểm, thời gian các bên giao kết hợp đồng:

Nội dung này cần đảm bảo trung thực, để nhằm xác định tính xác thực về hợp đồng đã được giao kết.

– Các bên của hợp đồng:

Là thông tin về các bên giao kết hợp đồng. Thông thường bao gồm bên thuê dịch vụ thẩm định giá (bên A) và Doanh nghiệp thẩm định giá (bên B). Các bên phải ghi rõ những thông tin như tên của các bên, người đại diện, mã số thuế, địa chỉ,….Đối với người đại diện theo ủy quyền thì cẩn phải ghi rõ văn bản ủy quyền được ký ngày nào, ai ký, số hiệu văn bản….

– Nội dung công việc thực hiện (Đối tượng hợp đồng)

Các bên ghi nhận rõ việc Bên A đồng ý để bên B thực hiện thẩm định giá một tài sản nhất định. Việc mô tả tài sản có thể nằm ở nội dung này hoặc mô tả bằng phụ lục (nếu việc mô tả là phức tạp).

– Mục đích thẩm định giá:

Các bên cần thỏa thuận rõ mục đích thẩm định giá để làm gì. Ví dụ: thẩm định để chuyển nhượng tài sản, để góp vốn đầu tư, để thế chấp vay ngân hàng,……

– Thời hạn thực hiện:

Các bên cần thỏa thuận rõ thời gian thực hiện hợp đồng nhắm đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên.

– Mức giá và phương thức thanh toán:

Các bên thỏa thuận rõ mức giá dịch vụ thẩm định giá và phương thức thanh toán trong hợp đồng tùy thuộc vào tài sản thẩm định giá, quy trình thực hiện và những yêu cầu khác tuân theo Nghị định 89/2013/NĐ-CP.

Thanh toán có thể thực hiện thông qua chuyển khoản, tiền mặt hoặc phương thức thanh toán khác. Tuy nhiên, các bên cần lưu ý, đối với những khoản thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên thì phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng và xác định là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Quyền và nghĩa vụ các bên:

Các bên thỏa thuận rõ về quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng. Những quyển và nghĩa vụ này đã được pháp luật về giá quy định rải rác ở những nội dung khác nhau.

Thông thường, quyền và nghĩa vụ của các bên thuê thẩm định giá được thỏa thuận như sau:

+ Cung cấp đầy đủ các thông tin, hồ sơ, giấy tờ liên quan tài sản thẩm định giá theo yêu cầu của doanh nghiệp thẩm định giá;

+ Tạo điều kiện để bên B tiến hành khảo sát và thu thập thông tin liên quan đến tài sản thẩm định giá;

+ Sử dụng kết quả thẩm định giá theo đúng mục đích được ghi rõ trong hợp đồng và chứng thư thẩm định giá;

+ Thanh toán phí thẩm định giá cho bên B đầy đủ, đúng thời hạn và phương thức thỏa thuận.

Quyền và nghĩa vụ của bên doanh nghiệp thẩm định giá (bên B) như sau:

+ Thực hiện các công việc đúng thời hạn thỏa thuận;

+ Thực hiện thẩm định giá trên cơ sở giá trị thị trường và theo đúng các quy định pháp luật về thẩm định giá và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định giá trước pháp luật;

+ Bảo mật các thông tin, hồ sơ tài liệu nhận được và kết quả thẩm định giá liên quan đến dịch vụ bên A yêu cầu;

+ Giao cho bên A chứng thư thẩm định giá theo đúng tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam;

+ Có trách nhiệm giải trình, bảo vệ kết quả thẩm định giá trước cơ quan có thẩm quyền theo yêu cầu của bên A;

+ Giao hóa đơn hợp pháp cho bên A khi nhận thanh toán giá dịch vụ thẩm định giá.

– Giải quyết tranh chấp

– Hiệu lực hợp đồng, số lượng bản hợp đồng

Các bên thống nhất thời điểm hợp đồng có hiệu lực từ một ngày cụ thể hoặc kể từ khi ký hợp đồng. Số lượng bản hợp đồng được thỏa thuận ít nhất là 02 bản, mỗi bên giữ ít nhất 01 bản.

– Các bên ký tên, đóng dấu (nếu có)

Nếu bạn đang cần tìm 1 đơn vị thẩm định giá uy tín, chuyên nghiệp thì chúng tôi chính là câu trả lời cho bạn, hãy liên hệ ngay đến chúng tôi nếu bạn đang cần thẩm định giá.

Chi tiết về dịch vụ xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ.
Đ/c: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0314521370.
Điện thoại: – 0929.17.27.86.
Email: [email protected].
Website: https://thamdinhgia.net

Dịch Vụ của chúng tôi:
Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá động Sản
Thẩm định giá máy móc thiết bị
Thẩm định dự án đầu tư
Thẩm định giá tri doanh nghiệp
Thẩm Định Giá tài sản vô hình
Thẩm định giá dự toán gói thầu
Thẩm Định Giá Dự toán, dự án xây dựng
Thẩm định giá trang thiết bị y tế
Thẩm định giá Xử lý nợ
Thẩm định giá nhà xưởng
Thẩm định giá đầu tư
Thẩm định giá tài chính định cư
Thẩm định giá tài chính du lịch
Thẩm định giá tài chính du học

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.