Khiếu nại kết quả thẩm định giá

Quy định về kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án; khiếu nại kết quả thẩm định giá của Tòa án

Tòa án tỉnh L đã phong tỏa để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án 545 triệu. Tài sản bị phong tỏa gồm: căn nhà trị giá 800 triệu và mảnh đất nông nghiệp trị giá 120 triệu (giá thực tế). Sau đó 7 ngày phong tỏa, Toà án có công văn mở phong toả hai tài sản trên và chứng thư thẩm định giá. Theo chứng thư thẩm định giá thì mảnh đất nông nghiệp trên là 545 triệu (thực tế có 120tr). Tòa án cho đương sự bán căn nhà 800 triệu trong vòng 2 ngày, rồi đóng phong toả lại. Đến nay, Chi cục Thi hành án dân sự huyện A tổ chức thi hành án, kết quả thẩm định giá mảnh đất nông nghiệp trên chỉ có 80 triệu.
Hỏi: Tôi có được đề nghị kê biên căn nhà có trị giá 800 triệu đồng mà người phải thi hành án đã bán cho người khác do trước đây Tòa án mở phong tỏa, cho đương sự bán căn nhà không? Tôi có quyền khiếu nại về chứng thư thẩm định giá sai thực tế của Toà án nhân dân tỉnh L không?

Gửi bởi: Lê tấn cường

Nguyên tắc phân phối thu nhập áp dụng trong thẩm định giá - Thẩm Định Giá

Trả lời có tính chất tham khảo

Trường hợp bạn hỏi chúng tôi không có hồ sơ thi hành án không rõ nội dung vụ việc nên chúng tôi trả lời bạn như sau:  
1. Về việc kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án
Tại khoản 3 Điều 71 Luật Thi hành án dân sự (THADS) quy định Chấp hành viên có thẩm quyền kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án.
Theo tình tiết bạn cung cấp thì trong quá trình Tòa án nhân dân tỉnh L giải quyết vụ việc, do Tòa án mở phong tỏa tài sản nên người phải thi hành án đã chuyển nhượng cho người khác căn nhà có trị giá 800 triệu đồng. Như vậy, căn nhà đã được người phải thi hành án chuyển nhượng trước khi bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật. Do đó, khi cơ quan THADS thi hành bản án thì căn nhà này không còn là tài của người phải thi hành án nên bạn không có căn cứ để đề nghị Chấp hành viên kê biên, xử lý căn nhà trên. 
 
2. Quy định về khiếu nại kết quả thẩm định giá của Tòa án nhân dân
Khi bạn không đồng ý với việc định giá mảnh đất nông nghiệp có giá 545 triệu đồng của tòa án thì bạn có thể khiếu nại với tòa án cấp trên trực tiếp của tòa án đang giải quyết vụ việc của bạn theo quy định tại khoản 1 Điều 391 và Điều 396, Điều 397 Bộ luật Tố tụng dân sự, cụ thể như sau:
“Điều 391. Quyết định, hành vi trong tố tụng dân sự có thể bị khiếu nại
1. Cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại quyết định, hành vi trong tố tụng dân sự của cơ quan, người tiến hành tố tụng dân sự khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, Xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.”
“Điều 396. Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với Thư ký Tòa án, Hội thẩm nhân dân, Thẩm phán, Phó Chánh án và Chánh án Tòa án
Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của Thư ký Tòa án, Hội thẩm nhân dân, Thẩm phán, Phó Chánh án do Chánh án Tòa án giải quyết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại; nếu không đồng ý với kết quả giải quyết thì người khiếu nại có quyền khiếu nại đến Tòa án cấp trên trực tiếp. Trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, Tòa án cấp trên trực tiếp phải Xem Xét, giải quyết. Tòa án cấp trên trực tiếp có thẩm quyền giải quyết cuối cùng.
Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của Chánh án Tòa án do Tòa án cấp trên trực tiếp giải quyết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại. Tòa án cấp trên trực tiếp có thẩm quyền giải quyết cuối cùng.
Quyết định giải quyết khiếu nại của Chánh án Tòa án phải được gửi cho người khiếu nại và Viện kiểm sát cùng cấp.”
“Điều 397. Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với người giám định
Khiếu nại về hành vi trong tố tụng dân sự của người giám định do người đứng đầu tổ chức giám định trực tiếp quản lý người giám định giải quyết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại; nếu không đồng ý với kết quả giải quyết thì người khiếu nại có quyền khiếu nại với người đứng đầu cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của tổ chức giám định. Trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, người đứng đầu cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp phải Xem Xét, giải quyết. Quyết định của người đứng đầu cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp là quyết định cuối cùng.”
 

Trả lời bởi: Nguyễn Thị Thu Hằng

Chi tiết về dịch vụ xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ.
Đ/c: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0314521370.
Điện thoại: – 0929.17.27.86.
Email: ngoctuan.tdg@gmail.com.
Website: https://thamdinhgia.net

Dịch Vụ của chúng tôi:
Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá động Sản
Thẩm định giá máy móc thiết bị
Thẩm định dự án đầu tư
Thẩm định giá tri doanh nghiệp
Thẩm Định Giá tài sản vô hình
Thẩm định giá dự toán gói thầu
Thẩm Định Giá Dự toán, dự án xây dựng
Thẩm định giá trang thiết bị y tế
Thẩm định giá Xử lý nợ
Thẩm định giá nhà xưởng
Thẩm định giá đầu tư
Thẩm định giá tài chính định cư
Thẩm định giá tài chính du lịch
Thẩm định giá tài chính du học

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.