Điểm qua 3 cách tiếp cận tài sản trong hoạt động thẩm định giá công ty

Công tác xác định chính xác giá trị của doanh nghiệp là điều rất quan trọng đối với bên bán và bên mua. Chính vì vậy, hoạt động thẩm định giá công ty được xem là bước tiến quan trọng trong giao dịch này để có một thương vụ hoàn mỹ. Hãy cùng chúng tôi điểm qua 3 cách tiếp cận tài sản trong hoạt động thẩm định giá công ty để có cái nhìn khách quan hơn bạn nhé.

1. Một số quy định của Bộ Tài Chính

Theo Tiêu chuẩn thẩm định giá số 12 ban hành kèm theo Thông tư 28/2021/TT-BTC ngày 07/4/2021 của Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể về cách tiếp cận tài sản trong thẩm định giá doanh nghiệp, định giá công ty.

Công tác xác định chính xác giá trị của doanh nghiệp là điều rất quan trọng đối với bên bán và bên mua

Sau khi thẩm định hồ sơ doanh nghiệp, công ty, thẩm định viên và đơn vị thẩm định sẽ lựa chọn phương pháp thẩm định và cách thức thẩm định dựa trên các tài liệu, hồ sơ được cung cấp và thông tin do mình thu thập được. Theo quy định của Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam số 12, các phương pháp được sử dụng trong xác định giá trị doanh nghiệp bao gồm: phương pháp thị trường, phương pháp chi phí và phương pháp thu nhập.

2. Ba cách tiếp cận tài sản trong hoạt động thẩm định giá công ty

Cách tiếp cận tài sản trong hoạt động thẩm định giá công ty

2.1 Đối với cách tiếp cận thị trường

Giá trị doanh nghiệp được xác định bằng cách so sánh giá trị doanh nghiệp với các yếu tố sau của doanh nghiệp được đánh giá: quy mô; lĩnh vực kinh doanh chính; rủi ro kinh doanh, rủi ro tài chính; các chỉ tiêu tài chính hoặc giá giao dịch thành công của doanh nghiệp cần định giá. Trong phương pháp thị trường, có phương pháp tỷ số bình quân và phương pháp giá giao dịch để xác định giá trị công ty và giá trị công ty.

2.2 Đối với cách tiếp cận từ thu nhập

Giá trị doanh nghiệp được xác định bằng cách chuyển đổi các dòng tiền ròng có thể dự đoán được trong tương lai tại thời điểm định giá. Các phương pháp được sử dụng để xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp thu nhập là phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do của doanh nghiệp, phương pháp chiết khấu dòng cổ tức và phương pháp dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu có chiết khấu.

Giá trị doanh nghiệp được xác định bằng cách chuyển đổi các dòng tiền ròng có thể dự đoán được trong tương lai

2.3 Đối với tiếp cận từ chi phí

Giá trị doanh nghiệp được xác định bằng giá trị của các tài sản tạo nên doanh nghiệp. Phương pháp được sử dụng trong phương pháp chi phí định giá doanh nghiệp là phương pháp tài sản.

Chi tiết về dịch vụ xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ.
Đ/c: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0314521370.
Điện thoại: – 0929.17.27.86.
Email: ngoctuan.tdg@gmail.com.
Website: https://thamdinhgia.net

Dịch Vụ của chúng tôi:
Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá động Sản
Thẩm định giá máy móc thiết bị
Thẩm định dự án đầu tư
Thẩm định giá tri doanh nghiệp
Thẩm Định Giá tài sản vô hình
Thẩm định giá dự toán gói thầu
Thẩm Định Giá Dự toán, dự án xây dựng
Thẩm định giá trang thiết bị y tế
Thẩm định giá Xử lý nợ
Thẩm định giá nhà xưởng
Thẩm định giá đầu tư
Thẩm định giá tài chính định cư
Thẩm định giá tài chính du lịch
Thẩm định giá tài chính du học

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.