“Cảnh báo” những sai sót trong hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm định giá.

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

_________________

Số:  85 /2021/CV- HTĐGVN

V/v: “Cảnh báo” những sai sót trong hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm định giá.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2021

 

                              Kính gửi: Các hội viên Hội Thẩm định giá Việt Nam

 

         Theo thông tin Hội Thẩm định giá Việt Nam có được trong thời gian khoảng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2021, cơ quan pháp luật đã khởi tố và có thể sẽ đưa ra xét xử vụ án với cáo trạng “Vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại địa bàn của một địa phương. Trong danh sách những người bị khởi tố có một số thẩm định viên về giá thuộc doanh nghiệp thẩm định giá bị cơ quan pháp luật buộc tội có những sai sót trong quá trình thực hiện quy trình thẩm định giá, dẫn đến ảnh hưởng đến kết quả thẩm định giá khi tư vấn cho khách hàng thẩm định giá phục vụ đấu thầu, đấu giá mua sắm tài sản Nhà nước.

         Đây là những thông tin Hội Thẩm định giá Việt Nam thấy cần thiết phải truyền tải đến các hội viên để cùng rút ra những bài học kinh nghiệm, chấn chỉnh hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định giá bảo đảm tuân thủ pháp luật về giá và thẩm định giá; Cụ thể:

         Thẩm định viên bị cơ quan pháp luật xác định là không thực hiện đúng quy trình “Khảo sát thực tế, thu thập thông tin”. Sở dĩ như vậy là vì: Thẩm định viên chỉ tiến hành thu thập các thông tin liên quan đến tài sản có sẵn đã được các tổ chức, cá nhân công bố công khai bằng những hình thức thích hợp trên báo chí, internet… (Thông tin thứ cấp) mà thiếu kiểm chứng thực tế; đặc biệt là thẩm định viên không trực tiếp (và không có nhân viên nào trong doanh nghiệp) tiến hành thu thập thông tin liên quan đến tài sản chưa có sẵn, chưa được tổ chức, cá nhân nào công bố (Thông tin sơ cấp) thông qua việc khảo sát thực tế tại hiện trường, lập các phiếu điều tra biên bản kết quả khảo sát thực tế về loại tài sản, hình dáng, kích thước, vị trí, thực tế sử dụng, mục đích sử dụng, công suất, mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, tuổi thọ tài sản… như Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 5 quy định, dẫn đến việc xác định mức giá tài sản không phù hợp với giá thị trường.

         Qua vụ việc trên, Hội thẩm định giá Việt Nam nhận thấy: Mặc dù Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam và các quy định có liên quan đã có quy định cụ thể về “Khảo sát, thu thập thông tin thực tế”; Hội Thẩm định giá Việt Nam đã nhắc nhở nhiều lần qua văn bản qua các lớp cập nhật kiến thức; Cục Quản lý giá cũng đã nhiều lần tập huấn nhưng để xảy ra những sai sót trên chính là do các thẩm định viên về giá chưa có trách nhiệm trong việc tuân thủ quy định của pháp luật về thẩm định giá. Nhằm tránh xảy ra, lặp lại các sai phạm tương tự, Hội đề nghị các đơn vị cần tổ chức cho các thẩm định viên trong đơn vị mình cùng nghiên cứu rút kinh nghiệm; đồng thời thường xuyên tự nghiên cứu để hiểu, nắm chắc các quy định của pháp luật và tuân thủ pháp luật khi hành nghề, ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định giá.

Nơi nhận:

– Như trên

– Các thành viên BCH Hội.

– Các Ban: Ban Pháp chế, Ban Kiểm tra, Ban Nghiên cứu và chuyển giao khoa học TĐG.

– Cục Quản lý giá (BTC)

– Đăng website.

– Lưu VP

CHỦ TỊCH

 

 (đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

Chi tiết về dịch vụ xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ.
Đ/c: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0314521370.
Điện thoại: – 0929.17.27.86.
Email: [email protected].
Website: https://thamdinhgia.net

Dịch Vụ của chúng tôi:
Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá động Sản
Thẩm định giá máy móc thiết bị
Thẩm định dự án đầu tư
Thẩm định giá tri doanh nghiệp
Thẩm Định Giá tài sản vô hình
Thẩm định giá dự toán gói thầu
Thẩm Định Giá Dự toán, dự án xây dựng
Thẩm định giá trang thiết bị y tế
Thẩm định giá Xử lý nợ
Thẩm định giá nhà xưởng
Thẩm định giá đầu tư
Thẩm định giá tài chính định cư
Thẩm định giá tài chính du lịch
Thẩm định giá tài chính du học

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.