Bộ Tài chính nhắc nhở doanh nghiệp thẩm định giá tuân thủ quy định phát luật về thẩm định giá

Bộ Tài chính lưu ý doanh nghiệp thẩm định giá nếu không bảo đảm một trong các điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tương ứng với loại hình doanh nghiệp tại Điều 39 của Luật Giá và mặc dù chưa bị đình chỉ hoạt động thì không được ký kết hợp đồng thẩm định giá…

Doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá cần tuân thủ nghiêm túc tiêu chuẩn chuyên môn, giữ vững tiêu chuẩn đạo đức.
Doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá cần tuân thủ nghiêm túc tiêu chuẩn chuyên môn, giữ vững tiêu chuẩn đạo đức.

Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) vừa có văn bản số 5029/BTC-QLG yêu cầu các doanh nghiệp thẩm định giá, các thẩm định viên nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật về thẩm định giá.

Theo đó, cơ quan này yêu cầu các doanh nghiệp thẩm định giá, các thẩm định viên về giá trong quá trình cung cấp dịch vụ thẩm định giá cần tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về thẩm định giá, Hệ thống Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan khác.

Cụ thể, doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá phải đảm bảo thực hiện đúng quy trình thẩm định giá, các quy định về các cách tiếp cận và phương pháp trong thẩm định giá; tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các tiêu chuẩn chuyên môn, giữ vững chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

“Doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ được quy định tại Điều 37, Điều 42 của Luật Giá; kịp thời báo cáo với Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) khi có thay đổi về nội dung đăng ký hành nghề thẩm định giá hoặc điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, điều chỉnh thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề”, Bộ Tài chính yêu cầu.

Bộ cũng yêu cầu doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ được quy định tại Điều 37, Điều 42 của Luật Giá.

Đồng thời, kịp thời báo cáo với Bộ Tài chính thông qua Cục Quản lý giá khi có thay đổi về nội dung đăng ký hành nghề thẩm định giá hoặc điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, điều chỉnh thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề cũng như khi có thay đổi khác theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 6/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá về thẩm định giá, khoản 9 Điều 1 Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/2/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn.

Chẳng hạn, trong quá trình hoạt động thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính khi thay đổi một trong các nội dung như: các trường hợp thay đổi dẫn đến không bảo đảm một trong các điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá quy định tại Điều 39 của Luật giá; các trường hợp thay đổi cần được cấp lại giấy chứng nhận…

Theo quy định tại Điều 39 của Luật giá, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cần phải đủ các điều kiện như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật; số lượng thẩm định viên về giá tối thiểu đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, yêu cầu đối với giám đốc doanh nghiệp hay người đại diện pháp luật phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, vốn góp….

Khi có thay đổi về danh sách thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, doanh nghiệp cũng phải cung cấp đầy đủ thông tin bao gồm: tên, năm sinh, quê quán, chức vụ, số thẻ thẩm định viên và ngày cấp thẻ thẩm định viên về giá.

“Nếu doanh nghiệp thẩm định giá đang trong thời gian không bảo đảm một trong các điều kiện tương ứng loại hình doanh nghiệp quy định tại các khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 39 của Luật Giá nhưng chưa bị đình chỉ hoạt động thẩm định giá thì không được ký kết hợp đồng thẩm định giá”, Bộ Tài chính lưu ý.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp thẩm định giá ban hành quy định và nghiêm túc thực hiện về kiểm soát chất lượng thẩm định giá nội bộ của doanh nghiệp; thường xuyên tổ chức đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và khắc phục ngay những sai sót trong quá trình thẩm định giá.

“Chủ động trong việc thu thập thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về giá của doanh nghiệp và kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về giá; thực hiện lưu trữ hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 06”, văn bản Bộ Tài chính nêu.

Cũng theo Bộ Tài chính, do lĩnh vực thẩm định giá liên tục có những thay đổi, nhất là hệ thống pháp luật đang được sửa đổi và hoàn thiện nên Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp và các thẩm định viên cần chủ động cập nhật thường xuyên văn bản pháp luật và kiến thức chuyên môn.

Đồng thời, các thẩm định viên cần tham gia đầy đủ, nghiêm túc các khóa học cập nhật kiến thức chuyên môn về thẩm định giá do các đơn vị được phép cập nhật kiến thức về thẩm định giá năm 2023 tổ chức nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, cũng như đảm bảo đủ điều kiện đăng ký hành nghề cho năm hành nghề tiếp theo.

Ngoài ra, Bộ Tài chính còn yêu cầu các doanh nghiệp chủ động, tăng cường cung cấp dịch vụ thẩm định giá đáp ứng nhu cầu xã hội, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo hợp đồng đã ký kết với khách hàng thẩm định giá và quy định của pháp luật.

Chi tiết về dịch vụ xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ.
Đ/c: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0314521370.
Điện thoại: – 0929.17.27.86.
Email: [email protected].
Website: https://thamdinhgia.net

Dịch Vụ của chúng tôi:
Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá động Sản
Thẩm định giá máy móc thiết bị
Thẩm định dự án đầu tư
Thẩm định giá tri doanh nghiệp
Thẩm Định Giá tài sản vô hình
Thẩm định giá dự toán gói thầu
Thẩm Định Giá Dự toán, dự án xây dựng
Thẩm định giá trang thiết bị y tế
Thẩm định giá Xử lý nợ
Thẩm định giá nhà xưởng
Thẩm định giá đầu tư
Thẩm định giá tài chính định cư
Thẩm định giá tài chính du lịch
Thẩm định giá tài chính du học

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.